1Для створення належних умов із забезпечення житлом окремих категорій
громадян, які проживають у Закарпатській області, управління містобудування
та архітектури обласної державної адміністрації на розгляд депутатів облради
вноситься проект рішення „Про затвердження Комплексної соціально-
економічної програми забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо
переміщених осіб житлом в Закарпатській області на 2018-2022 роки”.

 


У Пояснювальній записці зазначається, що завдання держави має полягати
в ефективному використанні доступних бюджетних ресурсів для підтримки
будівельної галузі. Тому лише прийняття відповідних нормативних документів
та збільшення асигнувань з державного та обласного бюджету дозволить
забезпечити гостру потребу громадян житлом. Враховуючи складність
житлової проблеми та визнаючи безумовний пріоритет держави виникає
необхідність залучення до її вирішення не тільки державних інституцій, але й
населення, інших суб’єктів ринкових відносин, а також координації та
підтримки роботи в цілому на рівні обласної ради та адміністрації. Вирішення
поставленого завдання передбачається здійснювати програмним засобом.
Програма розроблена для створення належних умов для забезпечення
житлом молодих сімей та одиноких молоді, учасників АТО і членів їх сімей та
внутрішньо переміщених осіб, що проживають Закарпатській області.
В Закарпатській області станом на 01 січня 2015 року на обліку, що
потребують покращення житлових умов перебувало 6052 сімей та одиноких
громадян.
Станом на січень 2017 року в Закарпатському регіональному управлінні
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву», знаходяться на обліку 338 родин та
одиноких молодих громадян, котрі потребують вирішення житлового питання.
Згідно інформації Державної служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції, статус учасника бойових дій надано
близько 268 тис. громадян, з них по Закарпатській області близько 5 тис.
громадян. На даний час на обліку громадян, учасників АТО, що потребують
поліпшення житлових умов в Закарпатській області зареєстровано понад 300
таких осіб.
Кількість внутрішньо переміщених осіб станом на 10 липня 2017 року по у
регіоні складає 3532.
Головною метою програми створення належних умов для розв’язання
житлової проблеми, підвищення рівня соціально-побутового та економічного
становища громадян, їх гармонійного розвитку як одного з чинників
становлення та самореалізації суспільства і держави.
Більш оптимальним вважається спосіб розроблення і виконання Програми
забезпечення молоді, учасників АТО та ВПО житлом, що дасть змогу
ефективно впровадити механізм забезпечення житлом, забезпечить
економічну доступність розвитку будівельної галузі та сприятиме появі
позитивних тенденцій у динаміці змін демографічної ситуації країни.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного
бюджету, районних бюджетів, бюджетів міст та інших не заборонених
законодавством джерел, у тому числі, власних коштів громадян.
Середня норма забезпечення житлом сім’ї з трьох осіб становить 62,5 кв.
метра. Враховуючи те, що станом на 1 січня 2015 року кількість громадян, які
перебувають на квартирному обліку по Закарпатській області складала 6052, а
станом на 1 січня 2017 року кількість зареєстрованих у Закарпатському
регіональному управлінні Держмолодьжитла молодих сімей та одиноких
молодих громадян складала 338, Програма дасть можливість забезпечити 377
сімей житлом.
Взявши до уваги те, що середня вартість надання кредитів на одну сім’ю
складає 446,4 тис. гривень, загальна кількість коштів із обласного бюджету,
районних бюджетів та бюджетів міст, інших джерел, складатиме 168,3 млн.
гривень до 2022 року включно. При повному фінансуванні Програми обсяг
введеного житла в розрізі років до 2022 року буде складати 23580,0 кв. метрів.
Відповідно до розробленої Програми органи місцевого самоврядування
зацікавлені в подоланні житлових проблем в Закарпатській області, а особливо
більш вразливих верств населення – це молодих сімей та одиноких молодих
громадян, учасників АТО та ВПО.
Успішне виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом 377
сімей, збудувати 23580,0 кв. метрів житла до 2022 року.
Вдосконалення системи пільг та розвиток різних умов і видів
пільгового молодіжного житлового кредитування, надання цільової фінансової
підтримки учасникам АТО та ВПО дасть змогу інвестиційному ресурсу
держави забезпечити житлом ці категорії громадян, які згідно законодавства
потребують поліпшення житлових умов та зареєстровані у Закарпатському
регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Прес-служба облради

поділитись в соцмережах