Депутати облради затвердили Програму правової освіти населення

З ініціативи президії облради порядок денний другого пленарного
засіданні дев’ятої сесії облради було доповнено питанням «Про Програму
правової освіти населення області на 2018 –2022 роки» та підтримано пакетним
голосуванням.


Як зазначається в документі, на шляху до розбудови в Україні правової
держави та громадянського суспільства постало багато негативних факторів:
низький рівень правової обізнаності населення, деформація правової
свідомості, правовий нігілізм, недосконалість законодавчої бази, відсутність
чіткого алгоритму дій у проблемних ситуаціях тощо. Подолання цих
негативних факторів є одним з основних завдань держави.
Тож, метою даної Програми є підвищення загального рівня правової
культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття
громадянами необхідного рівня правових знань, вміння реалізовувати свої
права та захищати їх, подолання правового нігілізму та формування у них
поваги до права.
Звісно, в документі визначено завдання і заходи Програми.
Наголошується, що правова освіта є складовою частиною системи освіти і має
на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості
особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського
суспільства.
Надання правової освіти має здійснюватися в усіх дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах
післядипломної освіти із застосуванням сучасних інформаційних технологій,
зокрема, елементів дистанційного навчання, залучення інтерактивних методів
навчання.
Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні
здійснювати у регіонах координацію зусиль усіх державних органів,
підприємств, установ та організацій з метою вирішення завдань щодо
забезпечення підвищення правових знань і правової культури громадян.
Прогнозований обсяг фінансування Програми на 2018 – 2022 роки —
40,0 тис. гривень (за рахунок коштів обласного бюджету).
Прогнозовані обсяги фінансування Програми за роками: на 2018 рік –
80,0 тис. грн, на 2019 рік – 80,0 тис. грн, на 2020 рік – 80,0 тис. грн, на 2021 рік
– 80,0 тис. грн, на 2022 рік – 80,0 тис. гривень
Обласній державній адміністрації рекомендовано щороку до 10 лютого
інформувати обласну раду про виконання даної Програми.

Прес-служба Закарпатської облради

поділитись в соцмережах