Нова українська школа: що зміниться для закарпатських першокласників із вересня

Нова українська школа – ключова реформа Міністерства освіти і науки, головною метою якої є створити середовище, де буде приємно навчатись, і це даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті.

Вважається, що НУШ – це школа, де вчителі прислухаються до думки учнів, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. За задумом, це місце, яке дітям приємно відвідувати. Водночас навідуватися сюди потрібно буде й батькам, задля співпраці у навчальному-виховному процесі.

І хоча реформа Нової української школи розрахована на роки, зміни вже розпочались. Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий закон «Про освіту», який регулює основні засади нової освітньої системи. Протягом року випробовували нову освітню систему й в одній із шкіл обласного центру Закарпаття.

Докладніше про це ми говорили з Ольгою Юрик, методистом методичного кабінету управління освіти Ужгородської міської ради.

– Відомо, що два класи однієї з ужгородських шкіл, ЗОШ №8, у якості експерименту протягом року навчалися за програмою Нової української школи. Які основні спостереження і висновки, тобто результати експерименту?

– З вересня 2018 року усі першокласники розпочнуть навчання у Новій українській школі. Цьому передує рік експериментального впровадження такого навчання у 100 школах України. 200 класів вже з цього навчального року працюють по-новому, пілотуючи програму Нова українська школа. Серед них і 4 школи Закарпатської області, зокрема Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст.№8, де експериментальними є два перші класи. І хоч навчання ще триває, вже можна зробити висновки про перші успіхи таких першокласників. І найголовніший з них – діти 1 класу навчилися співпрацювати у парах, групах, комунікувати з ровесниками, у них починає формуватися критичне мислення, підвищена мотивація до навчання, вони активні у навчанні. Водночас, першокласники оволоділи тими базовими навичками, що і учні інших перших класів: читають, пишуть, рахують в межах сотні. А ще діти легше адаптувалися до шкільних умов, оскільки підходи до організації освітнього середовища та процесу навчання сприяли цьому.

– Зараз акцент робиться на тому, що дитина – індивідуальність. Як це проявляється (знову ж таки з урахуванням прикладу ужгородської школи)?

– Дійсно, основними принципами роботи Нової української школи є особистісно-зорієнтоване навчання та принцип дитиноцентризму. Це означає, що освітнє середовище, підходи до навчання, арсенал методів та прийомів мають бути такими, щоб задовільнити усі потреби учня, водночас забезпечуючи психологічний комфорт дитини. Кожен учень має певний потенціал, який може розкритися у групових взаємодіях, у роботі над проектами, у навчальній грі чи колективній творчій справі. Вчителю тільки потрібно створити передумови такого розвитку, дати дитині можливість методом проб і помилок знайти себе у тому, що подобається найбільше. В експериментальних класах УЗОШ І-ІІІ ст.№8 вчителі створили такий освітній простір та використовують такі підходи до навчання, які сприяютьпідвищенню мотивації учнів, роблять його цікавим та пізнавальним, забезпечуючи індивідуальний підхід до кожної дитини.

– Щo зміниться з 1 вересня? Територіальна приналежність. Де батьки можуть дізнатися, до якої школи закріплено вулицю, на якій проживає учень? Чи можна обирати іншу школу – не біля дому?

– Після прийняття нового закону “Про освіту” у вересні 2017 р. змінився і порядок прийому дітей до першого класу. Відтепер не буде жодних конкурсних відборів до 1 класу. Рішенням виконкому Ужгородської міської ради за кожною школою закріплено певну територію. Майбутні першокласники, які проживають на території обслуговування школи матимуть право на першочергове зарахування до неї.За наявності вільних місць, у заклад може бути зараховано дитину з інших мікрорайонів міста. На сайті міської ради та сайті управління освіти Ужгородської міської ради розміщено інформацію про територію обслуговування кожної школи. Є така інформація і у закладах освіти.

– Яка програма впроваджуватиметься у школах Ужгорода? 

– 21 лютого 2018 р. постановою Кабінету Міністрів України № 87 затверджено новий Державний стандарт початкової освіти. Саме цей документ є базовим для навчання у початковій школі. Тому на його основі розроблено дві Типові освітні програми для учнів 1-2 класів. Заклади освіти мають право вибору — за якою з програм працювати, адже вони обидві забезпечують виконання вимог Державного стандарту початкової освіти.

– Відповідно до введення 12-річного навчання які підходи до організації навчального процесу зміняться?

– Законом України про освіту передбачено докорінне реформування освіти, що передбачає перехід від школи накопичення знань до школи набуття компетентностей, тобто вмінь. Щоб реалізувати це завдання, термін навчання у школі було подовжено до 12 років, як у 136 країнах, де учні навчаються по 12 років, у тому числі в США, Великобританії та Франції.Такі новації будуть стосуватися лише майбутніх першокласників.Ці учні підуть до школи в 6 або 7 років, інаступні чотири роки здобуватимуть початкову освіту. Далі школяра чекають п’ять років базової середньої освіти. А вже потім– вступ до ліцею, де впродовж трьох років школярі отримуватимуть вже вузькопрофільну освіту. Змінюється зміст освіти -діти отримають в школі вміння і компетентності, потрібні сучасному українцю. Це знання рідної, державної і двох іноземних мов, інформаційних технологій, вміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, мати навички фінансової грамотності і підприємництва.

– Що передбачає педагогіка партнерства? Як учителі допомагатимуть батькам здобувати спеціальні знання про розвиток дитини? До чого ще долучатимуть батьків?

– Педагогіка партнерства – система методів і прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості. Побудова навчального процесу на засадах педагогіки партнерства є ключовою у роботі Нової української школи.Педагогіка партнерства – це демократичний спосіб співпраці педагога і дитини, який не відкидає різниці в їхньому життєвому досвіді, знаннях, але передбачає безумовну рівність у праві на повагу, довіру, доброзичливе ставлення.
В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпрацяміж учителем, учнем і батьками. Саме батьки є першими вчителями дитини,добровільними, зацікавленими спільниками,рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.
Учитель має бути другом, порадником учня, а родина – залучена до шкільного життя дитини. Нова українська школа передбачає тісну співпрацю школи і родини, яка буде реалізовуватися через цікаві, інтерактивні форми роботи з батьками.

– Чи братимуть батьки участь у фінансуванні навчання своєї дитини? Якщо так, на що потрібні будуть кошти?

– Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
Відповідно до норм Закону України «Про освіту» батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу.
Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
— вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;
— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;
— звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей;
— захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей.
Це означає, що держава надає можливості для отримання якісної освіти, фінансує утримання закладів освіти, оплату праці педпрацівників, виділяє кошти на навчання кожної дитини. Тепер держава виділяє на навчання кожного учня близько 10 тисяч гривень на рік, а для дітей з особливими потребами – близько 25 тисяч. Однак, передбачається, що витрати на харчування учнів початкової школи, за винятком окремих категорій учнів, визначених законодавством, здійснюються за рахунок батьків. Крім того батьки забезпечують дитину шкільним приладдям, зошитами, одягом,спеціальною формою для уроків фізкультури чи плавання, тощо.

– Як відбуватиметься сертифікація вчителів? Що ще для них зміниться з 1 вересня?

– Для того, щоб працювати у 1 класі Нової української школи, вчителі початкових класів мають пройти навчання, яке відбувається у двох форматах: дистанційно – педагоги проходять онлайн-курс на сайті EdEra та очно -проходять курси підвищення кваліфікації при ІППО. Після успішного закінчення навчання, учителі отримають сертифікати. Вчитель початкових класів, що не має сертифіката не зможе навчати першокласників.
Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Щоб вмотивувати учителів працювати по-новому, для вчителів, що візьмуть перший клас в межах реформи НУШ (та вчителів інклюзивних класів) передбачено надбавку до заробітної плати, на рівні до 30%.

– Кілька різних зон у класі – які зміни відбудуться в інтер’єрі навчальних приміщень і на що це впливає?

– Особливістю Нової української школи є, поміж іншого, організація такого освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. Тому змінюються просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання.
Навчання у Новій українській школі має відбуватися в оновленому сучасному освітньому просторі. Оскільки Міністерством освіти і науки України затверджено Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи. Оскільки суттєвий акцент у педагогічному процесі Нової української школи робиться на різних видах діяльності: проектній, командній, груповій, то освітній простір має забезпечувати можливості проведення цих діяльностей. При правильній організації освітнього простору в класі, вчитель має змогу вільно спостерігати за роботою учнів в усіх осередках, діти можуть безпечно переміщуватися, мають місце для зберігання особистих речей. Тобто цей простір має бути динамічним та ергономічним.

– Коли облаштовуватимуть школи в Ужгороді відповідно до нових стандартів? Як відбуватиметься фінансування?

– До 1 вересня 2018 р. в усіх школах Ужгорода має бути створено такий сучасний освітній простір.На організацію такого простору державою виділено близько 999 млн. грн. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018р. № 237 для шкіл у містах обласного значення державне фінансування надаватиметься місцевим органам самоврядування на засадах співфінасування у пропорції 70/30 %. Тобто місцеві органи влади дофінансовуватимуть створення освітнього простору на 30% вартості обладнання. Для Закарпатської області розмір державної освітньої субвенції складає 42 901,1 тис. гривень.

– Поясніть, будь ласка, принцип «гроші ходять за дитиною»?

– У законі «Про освіту», який є рамковим, тобто потребує розробки механізмів виконання задекларованих норм, закладено принцип «гроші ходять за дитиною», який буде впроваджено з 2019 року. Мова йде про спрямування державних коштів, що виділяються на навчання окремої дитини до приватних закладів, якщо учень обрав такі заклади для здобуття освіти Це б дозволило зменшити фінансове навантаження на батьків, дало б можливості для альтернативної освіти. В Ужгороді наразі немає ліцензованих приватних закладів освіти.

– Як створюватимуться інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми потребами?

– Для навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України «Про освіту» в будь-якому закладі освіти може бути створено інклюзивні класи. Такі класи обов’язково відкриваються у разі звернення до закладу особи зособливими освітніми потребами або її батьків. Адже,кожна школа за своєю філософією повинна бути інклюзивною. Це означає готовність у будь-який час прийняти кожну дитину, прагнучи створити максимально сприятливе середовище для розвитку її потенціалу.Інклюзивне навчання полягає в тому, що в звичайному класі вчаться звичайні діти, просто деякі з них вчаться трошечки по-іншому – наприклад, використовуючи шрифт Брайля. Але в такому класі ні в якому разі не має бути відокремлення одних дітей від інших та настільки, наскільки це можливо, налагоджено спільне навчання.Водночас, максимальна кількість таких дітей у класах – троє, а в окремих випадках – двоє учнів.В інклюзивному класі будуть працювати один учитель та один асистент учителя.

– Які основні сподівання на Нову українську школу?

– Нова українська школа — це школа, яка готує учнів до майбутнього, озброюючи їх не сумою знань, а компетентностями, необхідними у сучасному світі. І найголовніше, що це школа, яка навчає не «на все життя», а дає усвідомлення потреби та вміння навчатися «впродовж усього життя». Це демократична школа, де дитина зможе максимально розкрити свій творчий потенціал.

поділитись в соцмережах