В Ужгороді вперше в Україні проведено Всеукраїнський Конкурс студентських наукових робіт із спеціальності «Соціальна робота»

24 квітня 2018 року відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Соціальна робота»
Конкурс проходив вперше в Україні, а базовим вищим навчальним закладом для його проведення було обрано ДВНЗ «Ужгородський національний університет».


На Конкурс було подано 73 наукові роботи від 82 студентів із 40 вітчизняних закладів вищої освіти: Запорізького національного університету, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національного університету «Львівська Політехніка», Львівського національного університету ім. І. Франка, Мелітопольського державного педагогічного університету, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, Сумського державного університету, Тернопільського національного економічного університету, Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця та ін.
Рецензування наукових робіт здійснювалося конкурсною комісією на чолі з проректором з наукової роботи ДВНЗ «УжНУ» д.фіз.-мат. наук, проф. Студеняком І.П. протягом лютого-березня 2018 р. До складу конкурсної комісії було залучено 13 рецензентів, зокрема, д.ф.н., проф. Шандора Ф.Ф. (завідувача кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «УжНУ»), д.п.н., проф. Козубовську І.В. (завідувача кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «УжНУ»), д.п.н., проф. Логвиненко Т.О. (завідувача кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка), д.ф.н., проф. Осетрову О.О. (завідувача кафедри соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара), д.і.н., проф. Приймака О.М. (професора кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету), д.п.н., проф. Коляду Н.М. (професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини), к.п.н., доц. Федорову О.В. (директора навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького) та ін.

За результатами рецензування на підсумкову науково-практичну конференцію було запрошено 20 студентів з 16 університетів різних регіонів України. Наукові роботи, які були презентовані студентами відзначалися безперечною актуальністю, оскільки стосуються нагальних для нашої країни і світу в цілому соціальних проблем. Зокрема, можна відзначити такі роботи як: «Соціально-правовий захист представників квір-спільнот в Україні», «Корекція моральної свідомості підлітків з девіантною поведінкою засобами інтерактивного театру», «Актуальні аспекти інтерграції внутрішньо-переміщених осіб в умовах нових територіальних громад», «Лекотека як форма соціальної інтерграції дітей з особливими потребами», «Упровадження методики форум-театру в ресоціалізаційний процес пенітенціарної установи для неповнолітніх» та ін.
Оцінювання наукових робіт членами конкурсної комісії здійснювалося за певними критеріями (рівень розуміння проблематики, вміння презентувати наукову роботу, відповіді на додаткові запитання тощо), а також враховувалася рейтингова оцінка, яка була виставлена рецензентами. На основі цього було визначено переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із соціальної роботи, які були нагороджені дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів.
Зокрема, Дипломами І ступеня нагороджено Альохіна Михайла (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), Хлонь Лілію (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), Химич Марину (ДВНЗ «УжНУ»), Чупіну Катерину (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Дипломи ІІ ступеня отримали: Брещайко Аліна і Карий Володимир (Тернопільський національний економічний університет), Плоска Ярина та Ільчук Антон (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), Лебедєва Анастасія (Бердянський державний педагогічний університет), Шашликов Сергій (Запорізький національний університет). Також 10 студентів було нагороджено Дипломами ІІІ ступеня.

поділитись в соцмережах