Закарпатський педагог пояснив вбивчу суть Пенсійної реформи

Óäîñòîâåðåíèå ïåíñèîíåðà.Відомий закарпатський педагог Федір Брецко пояснив вбивчу суть прийнятої 3 жовтня Пенсійної реформи

ЦЕ СЛІД ЗНАТИ КОЖНОМУ!
3 жовтня 2017 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Законодавчим актом передбачається удосконалити солідарну систему пенсійного страхування, звільнити її від невластивих видатків; диференціювати розміри пенсій залежно від набутого страхового стажу та отриманого заробітку; впровадити єдині підходи до обчислення пенсій.
ЩО У ЗАКОНІ ПРО ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ НАСТОРОЖУЄ?
1. Пунктом 4 розділу І внесено зміни до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», що передбачають виключення із частини першої статті 2 цього Закону пенсій як об’єкту індексації грошових доходів населення. ОТЖЕ, пенсії не індексуються. В Україні встановлюється новий порядок індексації пенсій, умови здійснення якої є занадто складними для громадян, що унеможливить здійснення контролю з їх боку за індексацією їх пенсій.
2. Закон скасував положення законів України, якими встановлено особливості пенсійного забезпечення народних депутатів України, прокурорів, наукових і науково-педагогічних працівників, дипломатичних працівників та інших державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування (пункти 14, 15, 16, 26, 28 розділу І Закону). Зверніть увагу, що 5 вересня 2017 року парламентом ухвалено Закон України «Про освіту», абзацом дев’ятим частини першої статті 57 якого встановлюється державна гарантія педагогічним і науково-педагогічним працівникам у вигляді пенсії за вислугу років.
ОТЖЕ, не взято до уваги підстави прийняття законодавчих норм щодо так званого «спеціального пенсійного забезпечення» зазначених працівників. 
3. Закон скасував право на призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення».
4. Закон значно збільшив страховий стаж, необхідний для набуття права на призначення пенсії за віком.
5. Змінами до частини першої статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (підпункт 10 пункту 19 розділу І Закону) величина оцінки одного року страхового стажу за період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування зменшено з 1,35% до 1%.
ОТЖЕ, запропонована зміна призведе до загального зменшення розміру пенсій. При цьому зменшення розміру пенсії порівняно з пенсією, що призначили б цій особі за нині діючим законом, буде особливо значним у осіб, які мають великий страховий стаж. Це зауваження стосується також застосування нової величини оцінки одного року страхового стажу при здійсненні осучаснення пенсій громадянам з 1 жовтня 2017 року, що практично може звести нанівець задекларовані урядом цілі з осучаснення пенсій.
6. Запропоноване у Законі поетапне збільшення страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, не забезпечує в такий короткий період можливість набуття громадянами передпенсійного віку додатково до 10 років страхового стажу, а відтак і права на призначення хоча б мінімальної пенсії (частина перша статті 28 Закону).
ОТЖЕ, збільшення у такий спосіб страхового стажу, необхідного для отримання права на призначення пенсії, призведе до фактичного підвищення пенсійного віку, а в окремих випадках і позбавлення права на пенсійне забезпечення громадян.
7. Частиною другою статті 28 Закону передбачено, що з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 65-річного віку мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
ОТЖЕ, така норма Закону призведе до необґрунтованого зрівняння розміру пенсій зазначених громадян із пенсіями осіб такого ж віку, але в яких більший страховий стаж, а також до порушення прав осіб молодшого віку, які мають такий же або більший страховий стаж.
8. Закон закріпив положення, за яким з 1 січня 2019 року запроваджується перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування. Реалізація запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування не пов’язана з фактичним зростанням економіки в Україні, що має уможливити ефективне розміщення та використання коштів накопичувальної пенсійної системи. У іншому випадку зібрані кошти не дадуть бажаного для нормального функціонування цієї системи прибутку, що призведе до дискредитації самої ідеї такого страхування, а також знецінення сплачених коштів до часу набуття платниками права на отримання пенсійних виплат.
9. За Законом розмір пенсій, призначених відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» не переглядається та пенсія не індексується.
ОТЖЕ, таке положення Закону не відповідає принципу рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та є дискримінаційним стосовно осіб, яким призначено пенсії відповідно до зазначених законів.
10. Закон закріпив обмеження розміру призначеної пенсії, що не відповідає таким принципам загальнообов’язкового державного пенсійного страхування як: заінтересованість кожної працездатної особи у власному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію; рівноправність застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; диференціація розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу); державні гарантії реалізації застрахованими особами своїх прав, передбачених цим Законом (стаття 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Федір Брецко

поділитись в соцмережах